Samenwerkingen


Samen ‘werkt’

Ik ben erg dankbaar voor de samenwerking en wederzijdse inspiratie van volgende  collega’s  en organisaties:

Ik verwijs dan ook in het volste vertrouwen naar hen door als een collega een aanbod heeft dat aansluit bij jouw noden.