Heppiemassage


 Heppiemassage® is een bijzondere massage op maat van bijzondere kinderen.

Ze is in het bijzonder geschikt voor kinderen die anders op prikkels reageren door bv. hooggevoeligheid, ASS, AD(H)D etc.
Ook volwassenen kunnen baat hebben bij deze massage.

De massage is zo opgebouwd dat ze kan helpen bij het verminderen van spanning, angst en stress. Ze kan ook helpen om het hoofd leeg te maken en weer meer ‘in het lichaam’ te komen. Ook verbetering van contact en concentratie, een betere samenwerking tussen de beide hersenhelften, betere slaap en het ‘beter in zijn vel voelen’ werden al benoemd als reacties op de massage.

Qua  massagetechnieken wordt gewerkt met drukmassage of strijkmassage, in combinatie met oliën en geuren op maat van het kind. Er kan ook een ‘knuffelsteen’ gekozen worden die het kind tijdens de massage bij zich mag houden.   Er kan zowel over de kledij als o de blote huid gemasseerd worden. Doorheen enkele sessies kan worden nagegaan bij welke benadering het kind het meest baat heeft. Zo kan de ouder eventueel zelf ook enkele van de massagetechnieken aanleren zoals bv. de hand- en voetmassage of de rugmassage met druk.  Wie daarna dan zelf graag de hele massage leert, kan hiervoor terecht bij heppiemassage.com

De massage wordt steeds helemaal afgestemd op maat van het kind, in overleg met de begeleidende ouder.

Voor de sessie van start gaat, wordt steeds een kort intakegesprekje gedaan met één van de ouders. Op die manier kunnen eventuele aandachtspunten doorgegeven worden.

Je betaalt 30 EUR voor een sessie van ongeveer 30 minuten.