Reiki


Wat is reiki?

Reiki is Japans en staat voor ‘universele levensenergie’. Iedereen heeft al van bij geboorte toegang tot deze energie, maar we hebben die gewoon nooit leren gebruiken. Bij een reiki initiatie wordt ons energiekanaal weer geopend en kan de energie weer vrij stromen.

Wat reiki mij heeft gebracht?

Zelf leerde ik reiki kennen op een moment dat ik het moeilijk had en andere zorgopties voor mij onvoldoende werkten.   Reiki bood me de extra ondersteuning en kracht die nodig waren om mijn leven weer helemaal in handen te nemen. Het hielp me dichter bij mezelf te komen en me weer te verbinden met wat echt belangrijk voor me was.

Wat kan reiki voor jou betekenen?

Reiki kan  ondersteuning bieden op zowel  lichamelijk en  mentaal vlak als op emotioneel en spiritueel gebied.
Reiki brengt ontspanning en balans en versterkt daardoor het zelfgenezend vermogen.

Manieren waarop reiki ondersteunend kan zijn:
– ontspanning brengen
– vermindering van angst en stress
– vermindering van vermoeidheid
– verzachting van pijn
– helpen omgaan met emoties
– terugbrengen bij wat jij zélf echt wil/waar jij voor wil staan
– helpen focussen op zelfzorg

– ondersteuning van je persoonlijke groei en verdieping brengen

Op welke manier reiki voor jou zal werken, kan niemand tevoren voorspellen. Elk persoon is anders en kan op elk moment in zijn leven ook op een andere manier reageren. Bovendien is het eigen aan een reiki sessie dat de behandelaar zelf geen impact heeft op de uitkomst van de behandeling, maar slechts kanaal is voor het doorgeven van de ‘universele levensenergie’ die reiki is.

In het buitenland wordt reiki intussen ook meer en meer in ziekenhuizen en zorgcentra toegepast. Ook bij ons zijn er voorbeelden van projecten waar al met reiki gewerkt wordt in de zorg. Ook bij projecten voor kankerpatiënten, krijgt reiki vaak een plaats. Op die manier wordt het steeds voor meer mensen toegankelijk gemaakt.  In Lier bestaat ook het erg mooie project ‘reiki in zorg van anamcara.  Het boekje ‘Reiki energy medicine: bringing healing touch into home, hospital and hospice’ beschrijft ook heel mooi hoe deze oude manier van werken moeiteloos geïntegreerd kan worden in de reguliere medische zorgsettings.

Reiki kan bij iedereen toegepast worden. Ook bij babies en jonge kinderen, of in een palliatieve levensfase. Reiki werkt steeds ondersteunend.

Er bestaan verschillende vormen en tradities van reiki. Ikzelf ben reiki meester in de Usui Shiki Ryoho traditie en aangesloten bij The Reiki Association, die o.a. inzet op onderzoek naar impact en integratie van reiki in de reguliere zorg.

Wil je weten hoe een reiki sessie praktisch in zijn werk gaat?
Je leest er hier meer over.

Wil je zelf graag met reiki leren werken?
Klik hier voor meer info.